MC Slotervaart

Het MC Slotervaart heeft een lange traditie in de klinische geriatrie en geriatrie is een belangrijk speerpunt van het ziekenhuis. De afdeling beschikt over 25 klinische bedden met 450 opnames per jaar, een grote dagkliniek waar 1.200 bezoeken per jaar plaats vinden en een polikliniek. Daarnaast worden consulten verricht op andere afdelingen in het ziekenhuis. Er is binnen het ziekenhuis een intensieve samenwerking met andere vakgroepen, onder andere binnen het Geheugenteam en de Valpolikliniek. Buiten het ziekenhuis wordt actief samengewerkt met meerdere verpleeghuizen, GGZ-instelllingen, academische ziekenhuizen en huisartsen. De afdeling is betrokken bij het Landelijk Dementieprogramma en het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Titel: 
MC Slotervaart