Rotslab

Rotslab is een netwerkinitiatief gericht op de maakbaarheid van de stad. Rotslab verbindt mensen, organisaties en faciliteiten in Utrecht in een programma gericht op social design en co-creatie. Het programma van Rotslab beoogt met tastbare experimenten op aantoonbare plekken in de stad impact te realiseren op de omgeving, de publieke bewustwording en politieke besluitvorming.

Titel: 
Rotslab