Future Heritage Lab

Het Future Heritage Lab ziet erfgoed als ‘werkplaats’, waar mensen vrij met objecten, verhalen en associaties aan de slag gaan. Het wil de culturele impact van collecties vergroten en deze relateren aan hun maatschappelijke context.

Het Lab werkt al jaren succesvol samen met diverse kunstenaars, grote en kleine musea en archieven waarmee het interactieve installaties, toepassingen en methoden ontwikkelt om de beleving van erfgoed te veranderen en haar betekenis te actualiseren. We doen dit in open innovatieve laboratoriumsettings. Het doel is telkens om handelingsperspectief te creëren bij de makers, gebruikers en bezoekers, en erfgoed een rol te geven in het versterken van identiteit, sociale cohesie en creativiteit.

Het Future Heritage Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.