Future Heritage Lab

Het Future Heritage Lab richt zich op innovatieve erfgoed praktijken. Hoe kunnen (sociale, sensor en mobiele) netwerk infrastructuren en interactieve toepassingen helpen om nieuwe verbindingen tussen erfgoedinstellingen en het publiek te creëren.

Belangrijke onderzoeksthema’s in Waag Society's erfgoedprojecten zijn:

  • Nieuwe interactieve tools om de verhalen achter erfgoedcollecties vertellen: hoe kun je een gelaagde interactie creëren die recht doet aan de diversiteit aan verhalen achter erfgoedcollecties?
  • Fysieke en ‘embodied’ interfaces: hoe kun je de kracht van een mooi of interessant erfgoed object ervaren vanuit je hele lichaam, niet alleen intellectueel?
  • Sociale verbondenheid en de sociale cohesie; wat is de waarde van cultureel erfgoed voor een steeds meer diverse samenleving?
  • Creatieve en DIY-benaderingen: hoe kan het cultureel erfgoed een kracht zijn in het stimuleren van creativiteit, het onderwijs en de (Europese) economie?
  • Locatie-gebaseerde verhalen: hoe kan erfgoed worden ingezet en gewaardeerd buiten de gebruikelijke museale ruimtes?

​Met partijen zo divers als de Nederlandse botanische tuinen, het Museum van Wereldculturen, het Allard Pierson Museum, het Drents Archief en het Noord Brabants Natuurmuseum onderzoeken we hoe we fysieke en digitale erfgoed ervaringen kunnen verrijken: door het toevoegen van digitale objecten en informatie aan objecten en door het toevoegen van speelse en verrassende interactie. Wij ontwikkelen nieuwe methoden gericht op het betrekken van een nieuw publiek, dat vaak moeilijk te bereiken en betrekken is, met behulp van design en co-creatietechnieken.

Het Future Heritage Lab is een voortzetting van de locatieve projecten van het Urban Reality Lab (zoals Amsterdam Realtime, Frequentie 1550), hetgeen onder andere geresulteerd heeft in het 7scenes platform, maar ook in de lancering van de MuseumApp.

Het Future Heritage Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.