Open Design Lab

Binnen het Open Design Lab wordt design innovatie een open, gezamenlijke en gedistribueerde inspanning, zoals we dat al hebben gezien in de open content en open source ontwikkeling. De manier waarop alles om ons heen wordt ontworpen, gemaakt en gedistribueerd wordt gaat veranderen. Dit vindt zijn oorsprong in zowel sociale als technologische ontwikkelingen.

Aan de ene kant heb je snel groeiende doe-het-zelf (DIY) cultuur die zich baseert op transparantie en kennisdeling en aan de andere kant heb je de democratisering van betaalbare en flexibele fabricage technologieën, die deze personal fabrication mogelijk maken. Deze ontwikkelingen zorgen er samen voor dat er een globaal netwerk ontstaat van makers, die een groot deel van de fysieke wereld gaan bepalen door de virtuele wereld optimaal te benutten.

Om Open Design mogelijk te maken zijn er niet alleen community platforms en open toegang tot technologie nodig, er zijn ook tools, richtlijnen en open licenties nodig die het mogelijk maken om kennis en ideeën te delen. Het boek 'Open Design Now, Why Design Cannot Remain Exclusive', het eerste allesomvattende boek over open design en belicht zowel oorsprong, de stuwende krachten van het moment als ook toekomstscenario's.

Het Open Design Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.