Open Wetlab

Het Open Wetlab richt zich op de biowetenschappen en het ontwerp en de ethiek van het leven. Wij willen de industrie, kunstenaars en vormgevers, maar ook de politiek en het publiek hands-on betrekken bij de vormgeving van biotechnologie, alsook bij hetgeen biotechnologie vormgeeft.

Start je eigen project
Het Open Wetlab stelt zich ten doel om andere vormen van kennisproductie naast de wetenschappelijke een platform te geven en te bespreken. Door een hands-on benadering (waarbij je zelf in aanraking komt met de technologie en ermee werkt) wil het Wetlab het debat over nuttigheid en wenselijkheid van Life Sciences in de samenleving een andere invulling en betrokkenheid geven. Elke dinsdagavond kun je gebruik komen maken van het lab.

Het Open Wetlab bevordert de productie van biokunst, omdat wij vinden dat deze visionair en richtinggevend kan zijn voor nieuwe prototypes en toepassingen. Zo onderzoeken wij in hoeverre en op welke wijze kunst en wetenschap met elkaar kunnen samenwerken en in hoeverre kunst een wetenschappelijke agenda kan beïnvloeden. Als laatste ontwikkelt het Wetlab workshops en voert onderzoek uit op het gebied van biotechnologie en duurzaamheid.