Smart Citizens Lab

In het Smart Citizens Lab verkennen we tools en applicaties waarmee je zelf de wereld om je heen in kaart kunt brengen. Wanneer kun je bijvoorbeeld het best een duik nemen in de grachten, wat is de ‘gezondste’ route naar je werk, en hoe staat het écht met de geluidsoverlast in jouw woonwijk?

Zelf meten is zelf weten

  • In 2014 hielden we met 100 burgers in Amsterdam een meetexperiment met de Smart Citizen Kit. Lees de bevindingen in ons rapport over de pilot.
  • In 2015 ging opnieuw een groep mensen aan de slag met het meten van de stedelijke omgeving in Amsterdam. Lees het boek of dit wetenschappelijk artikel over het meten van luchtkwaliteit.
  • In 2016-2017 zetten we het lab voort binnen het Europese Making Sense programma, in samenwerking met soortgelijke initiatieven in Barcelona en Pristina (Kosovo). Er worden meetpilots gehouden op specifieke plekken in de stad en met speciale doelgroepen (zoals scholen), en er worden met enige regelmaat bijeenkomsten georganiseerd in de Waag en Pakhuis de Zwijger.

Het Amsterdam Smart Citizens Lab ontving een eervolle vermelding bij de Europese STARTS Prize '16.