Urban Reality Lab

Het Urban Reality Lab onderzoekt hoe (sociale, sensor en mobiele) netwerk infrastructuren en mobiele apparatuur kunnen bijdragen aan nieuwe manieren waarop wij ons door de stad bewegen, omgaan met locaties en mensen, op de hoogte blijven van grootstedelijke thema's en hier op kunnen reageren en aan participeren. De stad is in constante flux. Niet alleen de fysieke stad, maar ook de virtuele. Er zijn continue stromen van mensen, goederen en verkeer, maar ook stromen van sensormetingen, GPS locatiebepalingen, sociale media verkeer en mobiele communicatie. 

Bij het ontwerpen van nieuwe vormen van interactie met de stad zoekt het Urban Reality Lab op een hands-on manier naar de synergie tussen deze twee werelden, waarbij inwoners worden uitgedaagd mee te ontwerpen aan hun nieuwe stad.

Het Urban Reality Lab werkt samen met ontwerpers uit allerlei disciplines en heeft speciale aandacht voor: logistieke processen, het Open Data vraagstuk, ontwerp van de Stads-API, visualisatie van omgevingsparameters, mechanismen achter participatie en samenwerking, voorwaarden voor creative mobiele software en tot slot privacy. Het Urban Reality Lab kijkt naar de impact van technologie op steden en de wijze waarop we de stad ervaren en organiseren. 

In het recente verleden heeft Waag Society veel locatieve projecten uitgevoerd (bijvoorbeeld Amsterdam Realtime, Frequentie 1550, Games Atelier). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het 7scenes platform. De focus daarbij ligt sterk op storytelling in een culturele context. Het Urban Reality Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.