Marit van der Meulen

  • Code intern
    Marit van der Meulen

    Marit loopt stage bij Waag, waar ze binnen verschillende projecten van team Code burgerparticipatie ondersteunt en organiseert.    

    Ze heeft Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd in de richting van ontwikkelingsstudies en duurzaamheid.

Articles