Nathan ter Bliek

  • Developer
    Nathan ter Bliek

    Nathan ter Bliek werkt als software developer bij Waag aan diverse projecten.

    Hij is als ontwikkelaar ondermeer betrokken bij de pilot MUV (Mobility Urban Values), Onderwijsdata onder de loep en Gammasense (Samen straling meten).