Open Wetlab FAQ

Wat is het Open Wetlab?
Het Open Wetlab is een laboratorium voor open source en creatieve biotechnologie. In onze ruimte in het Waag gebouw in Amsterdam kun je gebruik maken van laboratoriumapparatuur voor je eigen onderzoek. De projecten worden gedocumenteerd op onze website, met als doel bij te dragen aan het ontwikkelen van een open-source gemeenschap in de biotechnologie.

Naast deze faciliteiten wordt in het Open Wetlab onderzoek gedaan naar bio kunst, bio design en de samenwerking tussen kunst, wetenschap en technologie. Een overzicht hiervan staat op de Open Wetlab labpagina.

Voor wie is het Open Wetlab?
In het Open Wetlab werken hobbyisten, ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers en hackers die geïnteresseerd zijn in open biotechnologie. Eigenlijk voor iedereen die nieuwsgierig is en op een vrije en creatieve manier aan de slag wil met biotech. Voorkennis is niet noodzakelijk.

Wat gebeurt er in het Open Wetlab?
We werken samen aan biotechnologische experimenten, installaties, exposities en debatten. We experimenteren bijvoorbeeld met moleculaire genetica, biochemie, microbiologie, spectrometrie, microscopie, PCR, bioprinting, bacteriële brandstof cellen, algenreactoren, in vitro vlees (tissue culture), biomaterialen, synthetische biologie, systeem biologie, EMG, EEG neurologie, brain computer interfacing, DNA computing, microfluidics, etc. 

Learning-by-doing en debating-by-making zijn veel gebruikte methoden in onze publieksactiviteiten. Regelmatig organiseren we een event op de dinsdagavond, tijdens de rest van de week is het lab open op afspraak (mail ons). Stagiairs van diverse (internationale) universiteiten werken tevens aan hun onderzoek in het lab.

Wie werken er in het Open Wetlab?
Dagelijks werken in het Open Wetlab Lucas Evers, Pieter van Boheemen en Xiamyra Daal; zij begeleiden de gebruikers van het lab. Verder hebben de volgende stagiairs en fellows van het lab gebruik gemaakt: Alice Vandeleur-Boorer, Chiara Scarpitti, Nina van den Broek, Chloé Rutzerveld, Louis Buckley, Maurizio Montalti en Anastacia Iliopoulou. Neem een kijkje op de Open Wetlab Meetup group om te zien weer allemaal nog meer actief gebruik maken van het lab.

Wanneer kun je in het Open Wetlab terecht?
Op de Waag website en via de Open Wetlab Meetup group worden activiteiten aangekondigd. De workshops worden ook op aanvraag als dienst aangeboden.

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van het Open Wetlab?
De activiteiten worden aangekondigd via deze website en je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief. Via de Open Wetlab meetup group sta je snel in contact met andere deelnemers, er is daar ook een forum te vinden waar je discussies kunt starten. Verslagen van activiteiten verschijnen regelmatig op de Waag Society blog.

Wat voor apparatuur kan ik in het Open Wetlab vinden?

De inventaris van het Open Wetlab bestaat onder andere uit:

 • (Micro)centrifuge
 • Licht microscopen met camera
 • (UV-VIS) spectroscopen
 • (Bio) 3D printer
 • Analytische weegschaal
 • (Micro) pipetten
 • Incubator
 • OpenPCR machine
 • DNA gel electrophorese kit
 • Transilluminator
 • Magnetron en oven
 • Koelkast en vriezer
 • EMG en TENS apparatuur
 • EEG apparatuur (MindWave en eMotiv)
 • pH meter
 • Sterile hood
 • Filmverdamper
 • Autoklaaf

Welke chemicaliën zijn in het lab aanwezig?
De inventaris wisselt, dus voor een compleet overzicht kun je het beste langskomen. Doorgaans is het volgende op voorraad:

 • Ingrediënten voor bacteriële, gist en algen groeimedia
 • Buffers (Tris, Borax, Fosfaat)
 • Zuur (HCl) en basen (NaOH)
 • DNA gel ingrediënten, kleurstoffen en buffers
 • PCR ingrediënten (Polymerase, dNTPs, primers)
 • Antibiotica (Amp, Pen, Strep)
 • Voor het gebruik van materialen worden kosten in rekening gebracht

Ik heb een idee, hoe kan ik beginnen?
Kom naar een workshop, of neem contact op met Pieter van Boheemen voor een afspraak.

Zijn er nog meer van dit soort labs?
Er is een internationaal netwerk in opbouw van soortgelijke laboratoria. Neem ook eens een kijkje bij:

 • DIYBio Groningen
 • BiologiGaragen Kopenhagen
 • Biotinkering Berlijn
 • London Biohackers
 • MadLab Manchester
 • Open Biolab Graz
 • La Paillasse Parijs
 • DIYBio Tours
 • Brmlab Biolab Praag
 • Biodisplay Hongarije
 • Biotehna Ljubljana
 • Finnish Society for Bioart
 • BossLab Boston
 • GenSpace New York
 • BioCurious Mount View
 • Lifepatch Yogyakarta
 • Bioart Taiwan
 • Art Science Bangalore
 • Symbiotica Perth
 • Syntechbio Sao Paulo

Zin om actief te worden in internationale netwerken, kijk dan bijvoorbeeld eens op:

Hoe gaan jullie te werk? Wat kan ik komen doen?
Zelfstandig gebruik maken van het lab is alleen toegestaan na het succesvol doorlopen van de veiligheidscursus of onder begeleiding van iemand die deze cursus heeft afgerond. Alvorens een project wordt uitgevoerd is het noodzakelijk om een gedetailleerd projectplan te bespreken met de labmanager. In overleg worden eventueel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Voorwaarde is dat alle projecten worden gedocumenteerd op het web en onder open source licenties beschikbaar gesteld worden.

Welk type activiteiten worden uitgevoerd door het Open Wetlab?
In het laboratorium worden alleen activiteiten uitgevoerd die wettelijk zijn toegestaan en geen gevaar vormen voor het milieu, collega's of de gebruiker. Hier onder vallen bijvoorbeeld het cultiveren van niet-ziekteverwekkende organismen, het analyseren van DNA en ander biologisch materiaal, het bouwen van eigen Open Hardware laboratoriumapparatuur en het ontwerpen van bio-informatica systemen.

Welk type activiteiten worden niet uitgevoerd in het Open Wetlab?
Experimenten met licht ontvlambare, explosieve of sterk verontreinigende stoffen. Verder is het gebruik van pathogene, ziekteverwekkende organismen uitgesloten en zijn experimenten die gebruik maken van genetische modificatie (nog) niet toegestaan.

Worden in het Open Wetlab biowapens gemaakt of terroristen opgeleid?
Nee.

Met wat voor soort organismen wordt er in het Open Wetlab gewerkt?
Wij werken met alleen met niet-pathogene organismen. Dit betekent dat zij op geen enkele manier ziektes kunnen verwekken in gezonde dieren of mensen. Voorbeelden hiervan zijn de E. coli stam K-12, Dh5alpha en afgeleiden. We werken ook met natuurlijke varianten van slijmzwammen. Vraag voordat je een eigen organisme naar het lab brengt om toestemming.

De E. coli stammen die wij gebruiken zijn veilig omdat ze niet in staat zijn om in mensen of dieren te groeien en geen toxische stoffen kunnen produceren. Ze worden overal ter wereld in laboratoria toegepast. We gebruiken dus niet de natuurlijk E.coli, waarvan bekend is dat deze ziektes kan verwekken.

Als je met een ander organismes wilt werken dan kan dit onder de voorwaarde dat deze niet-ziekteverwekkend zijn, geen levende zoogdieren of andere grote dieren zoals reptielen en vogels, en niet te veel ruimte in beslag nemen.

Werken jullie met recombinante DNA technologie of klonen?
Nee, in het Open Wetlab worden geen moleculaire genetisch modificatie experimenten uitgevoerd. Natuurlijke mutaties zijn wel toegestaan. Wanneer moleculaire methoden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van je experiment kunnen we dit in samenwerking met andere instituten realiseren.

Kweken jullie menselijk materiaal?
Nee. Het Open Wetlab kweekt geen menselijk weefsel. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, dan brengen we je graag in contact met instituten die daarvoor de benodigde veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.

Wat doen jullie met biologisch afval?
Wanneer gecultiveerde organismen het lab verlaten worden deze gedood of in afgesloten containers vervoerd. Alle vloeibare media met bacteriën worden eerst gedood met een chlooroplossing, voordat deze worden afgevoerd.

Is het Open Wetlab een “biohazard”?
Nee. We kweken geen ziekteverwekkers in ons lab.

Wat voor soort voorzorgsmaatregelen zijn getroffen in het Open Wetlab?
In het laboratorium worden labjassen, veiligheidsbrillen en nitrile handschoenen gebruikt. Ook is een brandblusser en oogdouche beschikbaar. Het belangrijkste is dat iedereen die in het lab aan de slag gaat een veiligheidscursus heeft gevolgd, of wordt begeleid door iemand die deze cursus heeft gedaan.

Wanneer worden er veiligheidstrainingen gegeven?
De veiligheidstrainingen worden eens per maand gegeven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Met welke partners werkt het Open Wetlab samen?
Het Open Wetlab werkt in diverse verbanden samen met andere open biotech labs, bedrijven, instituten, scholen en universiteiten. Kijk op onze Open Wetlab labpagina om daar een indruk van te krijgen.

Wie zitten er in jullie adviesraad?
Onze adviesraad bestaat uit:

 • Prof. dr. H. de Groot – Hoogleraar Biofysische Organische Chemie, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. ing R. Zwijnenberg – Hoogleraar Theorie van de moderne beeldende kunst - Universiteit Leiden, directeur The Arts and Genomics Center
 • Prof. Dr. R. Braidotti - Director of the Centre for the Humanities at Utrecht University
 • Dr. Ingeborg Reichle - Humboldt-Universität Berlin
 • Dr. Denisa Kera – National University of Singapore
 • Taconis Stolk – Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten 
 • Arne Hendriks - Kunstenaar