Over ons

Waag Society – Institute for art, science and technology – is een pionier op het gebied van digitale media. In de afgelopen 22 jaar heeft de stichting zich ontwikkeld tot een instituut van internationale statuur, een platform voor artistiek onderzoek, een katalysator van experimenten en evenementen en een broedplaats voor culturele en sociale innovatie. 

Waag Society verkent opkomende technologieën en geeft kunst en cultuur een doorslaggevende rol bij het ontwerpen van betekenisvolle toepassingen. Het gaat daarbij niet alleen meer om internet, maar ook om biotechnologie en cognitieve wetenschappen. Gebieden die een enorme impact hebben op onze cultuur en identiteit. Intuïtief en nieuwsgierigheidgedreven onderzoek van kunstenaars en ontwerpers staat daarbij voorop. Want zij weten als geen ander technologie te bevragen, de onderste steen boven te krijgen, heilige huisjes omver te werpen, verbeelding en fantasie te prikkelen, onverwachte verbindingen tot stand te brengen en bovenal op zoek te gaan naar betekenis.

Waag Society zoekt voortdurend actief de maatschappelijke context op. Elk project kent meerdere partners die elk een eigen invalshoek meebrengen. Technologische ontwikkelingen stellen we vroegtijdig beschikbaar aan kunstenaars. Zo is Waag Society een katalysator die nieuwe inzichten en oplossingen voortbrengt. Het werk dat hieruit voortkomt is vernieuwend en beeldbepalend.

Creative Research
Het artistieke onderzoek omvat labs rond thema’s waarin Waag Society onderscheidend is en met haar aanpak impact heeft. De labs worden geleid door toonaangevende ontwerpers, programmamakers en onderzoekers; zij geven richting aan de activiteiten en projecten. Het Open Design Lab is gericht op digitale fabricage en nieuwe ambachten. Het Future Heritage Lab kijkt naar de rol die technologie kan vervullen voor ons erfgoed. Het Future Internet Lab richt zich op data en de ontwikkeling van content op superbreedband. Het Creative Learning Lab kijkt naar de rol van creatieve technologie in het onderwijs en de invloed ervan op leerprocessen. Het Creative Care Lab richt zich op de ontwerpvraagstukken voor zorg. Het Open Wetlab tenslotte richt zich op de biowetenschappen en het ontwerp en de ethiek van het leven.

Waag Academy
Vanuit Waag Academy wordt een onderwijsaanbod ontwikkeld en aangeboden aan studenten van universiteiten, hogescholen en kunstvakopleidingen. Daarnaast is er een aanbod voor primair en voortgezet onderwijs. Voor creatieve professionals worden masterclasses, workshops en trainingen verzorgd. 

Waag Events
Bij Waag Society neemt het publiek actief deel aan de programma’s. In ontwerpprocessen zoeken we de mensen op in hun eigen omgeving. Daarnaast is het publieksprogramma in de Waag op de Nieuwmarkt, een ontmoetingsplaats voor kunstenaars, ontwerpers, architecten, ontwikkelaars, studenten, scholieren, wetenschappers en bewoners uit Amsterdam en (verre) omstreken.

Het publieksprogramma is gericht op het delen van kennis, visie en projectresultaten met een breed publiek. In een samenhangend programma komen kunst, wetenschap en technologie aan de orde. Er worden workshops, labs, lezingen en andere evenementen georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Centraal in het programma staan praktijk en ervaring: hands-on onderzoeken wat de mogelijkheden en maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen zijn. 

Waag Diensten
De Waag kent een aantal multifunctionele ruimtes die voor eigen programmering worden gebruikt, maar ook voor derden beschikbaar zijn als workshop- en trainingsruimtes. Het Theatrum Anatomicum is bovendien een bijzondere locatie voor performances en installaties. De opgebouwde expertise – uit projecten en labactiviteiten – wordt in de vorm van contract research, creatieve workshops, trainingen en advies aangeboden aan derden. Opdrachtgevers komen uit het bedrijfsleven en de publieke sector.

Bestuur
Stichting Waag Society wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht Model. Directeur/bestuurder van de stichting is oprichter Marleen Stikker. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Liesbet van Zoonen - Voorzitter Raad van Toezicht
  • Christof Abrahamse - Penningmeester Raad van Toezicht
  • Geleyn Meijer - Algemeen lid Raad van Toezicht
  • Pauline Westendorp - Algemeen lid Raad van Toezicht
  • Hans Rob de Reus - Algemeen lid Raad van Toezicht

Deze website gebruikt geen cookies van derde partijen die uw internetgedrag volgen. Lees ook onze Privacyverklaring. Waag Society is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Informatie voor de pers is hier te vinden.

De activiteiten van Waag Society worden ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.