Ivonne Jansen-Dings

Ivonne Jansen-Dings werkt als projectmanager aan diverse nationale en Europese Open Data projecten zoals Apps for Europe, Code for Europe en Code for NL. Zij zet zich namens Waag Society in om het gebruik van open data te bevorderen, zowel door de overheid, organisaties, het bedrijfsleven en door ontwikkelaars en mag zich dan ook met recht een 'open data evangelist' noemen.

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. Bij open data wordt er naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.

Blogposts