Ivonne Jansen-Dings

Ivonne Jansen-Dings werkt als projectmanager aan diverse nationale en Europese Open Data projecten zoals Apps for Europe, Code for Europe en Code for NL. Zij zet zich namens Waag Society in om het gebruik van open data* te bevorderen, zowel door de overheid, organisaties, het bedrijfsleven en door ontwikkelaars en mag zich dan ook met recht een 'open data evangelist' noemen.

Ivonne is met zwangerschapsverlof tot maart 2017.

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. Bij open data wordt er naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.

Blogposts

Geplaatst op:
donderdag 12 november 2015

Code for Eindhoven is onderdeel van Code for NL, waarbij mensen met een technologische achtergrond bij (semi-) overheden worden geplaatst. Drie zogeheten code fellows gaan deze maand aan de slag.

Geplaatst op:
dinsdag 06 oktober 2015

Afgelopen maand hebben Nederlandse en Finse fellows en beleidsmakers elkaar ontmoet tijdens de Mindtrek-conferentie en code fellow training in Finland.

Geplaatst op:
maandag 23 maart 2015

Technologie hoeft niet altijd binnen de overheid zelf ontwikkeld te worden. Kortgeleden introduceerde Waag Society 'Code for NL'.

Pagina's