Project

Amsterdam 021

Amsterdam 021 is een voortzetting en opschaling van onze jarenlange pioniersactiviteiten en inzet in de maker movement, maakonderwijs en de ontwikkeling van 21st century skills. Dit vindt plaats door het opzetten van 'maakplaatsen' bij de vestigingen van de OBA in Amsterdam.

Maakonderwijs
Maakonderwijs is leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om kinderen te helpen uitvinder te worden. Maakonderwijs stimuleert hoofd, handen en hart. In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en makkelijker beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D-printers en elektronica, waarmee kinderen, zowel jongens als meisjes, op een laagdrempelige manier kunnen ontwerpen én maken.

Wat doet het Creative Learning Lab?
Waag Society zet binnen Amsterdam 021 haar kennis en ervaring in om maker spaces in de OBA-vestigingen in de wijken in te richten, traint OBA-medewerkers in maakonderwijs en digitale fabricage en biedt programma en activiteiten in de vestigingen aan. Met als ultiem doel: ieder kind de kans geven uitvinder te worden.

De samenwerking is voor de betrokken partijen een logische, omdat zij hun krachten kunnen bundelen: infrastructuur en publieksbereik (OBA), ervaring met maakonderwijs en het opzetten van maker spaces (Waag Society), ervaring met programma en stadsmaken (Pakhuis de Zwijger) en onderzoek en slagkracht van studenten (HvA).

De partners zien het als gezamenlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft. De gemeente Amsterdam investeert € 2 miljoen in het programma ‘Amsterdam 021', dat zogenoemde Maakplaatsen ontwikkelt in diverse OBA-vestigingen.

Projectduur: 
23-02-2017 tot 31-12-2018
Financiers: