Project

Amsterdecks

Amsterdecks heeft als doelstelling inzicht in de waterkwaliteit en toegang tot publiek water te bieden voor de burgers en bezoekers van de stad.

Op termijn draagt het project bij aan het schoon krijgen van het oppervlaktewater in Amsterdam, zodanig dat het zwembaar wordt. Om dit mogelijk te maken zal Amsterdecks activiteiten ontplooien waarin architectuur en Civic Tech als methode gebruikt wordt en zullen de beoogde doelgroepen een centrale plek krijgen in het ontwerptraject.

Onze rol in dit project
De rol van Waag Society in dit project was het maken van een datavisualisatie (op basis van beschikbare open data van Waternet) en het ontwikkelen van een webapplicatie (Liquid Commons website) waarmee de inwoners van de stad meer inzicht krijgen in de kwaliteit van het oppervlaktewater in hun stad.

In Amsterdecks werkt Waag Society samen met RDVA-Rademacher & de Vries Architecten en Waternet.

Projectduur: 
01-05-2015 tot 31-12-2015
Partners: