Project

Augmented Anatomy

Met Augmented Reality (AR) kan de werkelijkheid worden gesimuleerd in de klas. Deze virtuele simulatie opent mogelijkheden die in een gemiddeld klaslokaal niet voor handen zijn. Het wordt mogelijk om het leven en levende wezens in het lokaal te bestuderen. Augmented Anatomy maakt het mogelijk om de menselijke anatomie in beeld te brengen. Een virtuele 3D-representatie van onderdelen van ons lichaam worden zichtbaar op het lichaam van de leerlingen. Zij kunnen namelijk speciale buttons bevestigen op hun kleren. Een webcam herkent deze buttons en visualiseert bijvoorbeeld organen op deze plekken.


Leerlingen worden uitgedaagd om met hun eigen lichaam te puzzelen. Virtuele organen en botten moeten op de juiste plek worden geplaatst zodat het lichaam naar behoren functioneert.

Innovatieregeling Kennisnet

Augmented Anatomy is één van de projecten van Creative Learning Lab die binnen de Innovatieregeling van Kennisnet viel. Met deze regeling worden kleinschalige innovatieve experimenten met ICT gestimuleerd die een onderwijskundig relevant probleem oplossen. In samenwerking met het Afrink College in Zoetermeer is Augemented Anatomy voor het eerst toegepast in het Nederlandse onderwijs.

Projectduur: 
01-03-2011 tot 04-10-2011
Partners: