Project

CRISP Smart Textile Services

Het project Smart Textile Services gaat over de ontwikkeling van succesvolle methoden, platforms, uitgangspunten en businessmodellen om tot zgn. slimme textielvormen (Smart Textiles) te komen. Innovatie in textiel in combinatie met technologie heeft geleid tot de ontwikkeling van zogenaamde Smart Textiles.

Smart Textiles kunnen bijvoorbeeld licht, warmte of stroom genereren, dat wil zeggen dat textiel een interactief product wordt en onderdeel kan uitmaken van grotere productservice systemen (PSS). Dit creëert een scala aan mogelijkheden voor textiel ontwikkelaars en ontwerpers om hun expertise te verbinden en toe te passen op het gebied van welzijn en lifestyle. Deze zijn van strategisch belang voor de Europese textielindustrie om hun concurrentievoordeel te behouden en om bedreigingen van lage loonlanden tegen te gaan.

Voor de ontwikkeling van deze complexe PSS-oplossingen, zullen fabrikanten af moeten stappen van hun huidige methoden en gaan samenwerken met relevante partners. Initiële investeringen op dit gebied hebben eerder geleid tot het ontwerp en de ontwikkeling van een inspirerende test-bed, genaamd 'Wearable Senses' aan de TU/e.

Welke vragen worden beantwoord?

Teams van drie universiteiten en industriële partners werken samen om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe kunnen theoretische principes, sterke tradities en best practices binnen Smart Textile Services ontdekt, uitgewisseld en gecombineerd worden door de toepassing van de user-centered design methoden?
  • Wat zijn de methoden en criteria voor de verschillende belanghebbenden om de verschillende fasen (Incubation, Nursery en Adoptation) te kunnen doorlopen?
  • Hoe kan de creatieve industrie door middel van co-creatie en het gebruik van inspirerende testomgevingen de kansen en uitdagingen van  Smart Textile PSS benutten?

Uiteindelijk worden binnen het project een methodologie en tools voor de creatieve industrie ontwikkeld om maatschappelijke vraagstukken te kunnen vertalen naar mogelijkheden voor Smart Textile PSS's.

Projectduur: 
31-08-2011 tot 23-12-2012
Financiers: