Project

Europeana Space

Europeana Space, Best Practice Network - Spaces of possibility for the creative re-use of digital cultural content.

Het doel van Europeana Space is om het gebruik te stimuleren van Europeana en andere online collecties van digitale culturele content door de creatieve industrie, door middel van het aanbieden van een reeks van middelen die hun betrokkenheid hiermee kunnen vergroten.

Het gebruik van digitaal cultureel erfgoed door de creatieve industrie is nog steeds beperkt door kwesties rondom copyright en de vraag naar verdienmodellen die duidelijk maken welke waarde de content (mogelijk) kan hebben. Door het adresseren van deze problemen hoopt Europeana Space experts van hoog niveau bij elkaar te brengen afkomstig uit de Europese creatieve industrie, de technologische industrie, de cultureel erfgoed sector en het hoger onderwijs.

Europeana Space wil alle sectoren van de creatieve industrie bereiken, van content beheerders tot producers, curators, kunstenaars en alle makers van cultureel/creatief werk, uitgevers, uitzenders, telecom.

Het Europeana Space consortium heeft 29 partners, uit 13 Europese landen.

The Europeana Space project has received funding from the European Union's ICT Policy Support Programme as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme, under grant agreement no. 621037.

Projectduur: 
01-10-2014 tot 01-07-2017