Project

Express to Connect

Het Express to Connect (E2C) programma richtte zich op de pan-Europese uitdaging van de vergrijzing. Geschat wordt dat rond het jaar 2050 het aantal mensen dat ouder is dan 80 zal zijn verdubbeld. Oud worden brengt een verhoogd risico met zich mee om eenzaam en geïsoleerd te raken. Dit grote, maar verborgen probleem pakt E2C aan door een nieuwe, innovatieve applicaties te ontwikkelen die ouderen in staat stelt hun herinneringen vast te leggen en te delen met anderen.

Play with your life was de werktitel voor een serie iPad applicaties, waarbij persoonlijk materiaal (foto’s, muziek) wordt gebruikt in een interactief spel voor meerdere spelers. Er zijn verschillende concepten ontwikkeld waarbij materiaal uit digitale archieven, persoonlijk materiaal en sociale media (Facebook) gebruikt wordt om interactie tussen de spelers te bevorderen. Het doel van het spel is het ‘triggeren’ van verhalen en conversaties. Er zijn drie verschillende iPad games ontwikkeld, verkrijgbaar in de App Store onder de noemer 'Storyville'.

Over de spellen:

  • Pic My Choice: Ontdek welke beelden jouw medespelers kiezen bij persoonlijke vragen en hoor hun bijzondere verhalen bij de foto’s.
  • Photobluff: Schrijf aan de hand van foto's een verhaal en kijk of jij je medespelers voor de gek kunt houden of kunt ontmaskeren.
  • Picture Pong: Speel foto’s door naar je medespelers en onthoudt de route die de foto’s van persoon naar persoon aflegden.

Bestand Storyville, start playing the game

Waag Society’s Creative Care Lab is partner in het Europese samenwerkingsproject Express to Connect.

Wat deed het Creative Care Lab?

Het Creative Care Lab heeft de conceptontwikkeling en het ontwikkelen van het prototype voor haar rekening genomen, op basis van haar users as designers-methode. Een van de kerngedachten achter het project is dat een dienst alleen dán waardevol kan zijn als deze samen met de doelgroep wordt ontworpen. Een groep van senioren is daarom direct betrokken bij de conceptfase, de ontwikkeling en het testen van de dienst. Het project is gestart met co-creatie sessies en workshops in Kopenhagen, Amsterdam, Halmstad en Helsinki. Deze sessies vormen de basis voor het ontwikkelen van de prototypes.
Publicaties: 
Projectduur: 
22-03-2010 tot 01-03-2013