Project

FabSchool

Jongeren van nu groeien op in een maatschappij waarin technologie en ondernemerschap steeds belangrijker worden. Zij worden echter nog altijd opgeleid in en naar oude maatstaven. In FabSchool onderzoeken we hoe dit anders kan.

In hands-on workshops in het Fablab en bij de Maakplaatsen in Amsterdam brengen we de vaardigheden bij die nodig zijn voor de wereld van morgen. Denk aan creativiteit, ondernemerschap en kritische reflectie. We bekijken hoe creatieve maakprocessen en werkplekken een rol kunnen spelen in het onderwijs.

Vier principes
Binnen het project FabSchool gaan we uit van deze vier basisprincipes:

  • Leren door te maken – door zelf de maakprocessen te doorlopen, leren deelnemers hoe ‘dingen’ en ‘systemen’ in elkaar zitten. Ieder werkt vanuit een eigen motivatie om iets te willen maken/weten/bereiken.
  • Multidisciplinair werken - iedereen ontdekt en ontwikkelt zijn eigen talent en werkt vanuit een andere discipline, waardoor recht wordt gedaan aan onderlinge verschillen. Deelnemers maken kennis met andermans vaardigheden en worden gestimuleerd om deze ook te ontdekken en eventueel te ontwikkelen.
  • Open/delen - jongeren documenteren hun werk en delen het met elkaar. Vervolgens bouwen ze voort op elkaars ideeën. Open en delen zijn belangrijke bouwstenen van het ondernemerschap van de toekomst.
  • Betekenisvol leren  -  door leren te koppelen aan een maatschappelijk thema of een externe opdrachtgever (bedrijf, maatschappelijke organisatie, individu) krijgt het leren een context. Jongeren leren niet om te leren, maar leren met betekenis.

FabSchool Kids
FabSchool Kids was de versie van FabSchool voor jonge uitvinders van 10-12 jaar (groep 7/8). Creativiteit en technologie stond hierbij voorop. Later is de doelgroep verlegd naar 10-14 jarigen in de laatste serie van drie cursussen. De lessen werden tussen 2013-2017 gegeven in de Waag op woensdagmiddag en daarna overgenomen door de Maakplaatsen in Amsterdam bij de openbare bibliotheken (OBA).

Over het Fablab
Een Fablab is een innovatieve productieplek voor digitale fabricage, waar iedereen op relatief eenvoudige wijze creatieve concepten kan uitwerken tot prototypes. Wereldwijd werken enkele honderden Fablabs nauw met elkaar samen. Denken en werken vanuit ontwerp en het delen van kennis en ervaring staat daarbij centraal. Fablabs zijn daarmee ideale, inspirerende en informele leeromgevingen, die op geheel natuurlijke wijze de ontwikkeling van 21st Century Skills stimuleren.

Projectduur: 
01-01-2013 tot 13-12-2017
Partners: