Project

MakeHealth

In MakeHealth onderzoeken we samen met patiënten, zorgprofessionals (in opleiding), ziekenhuizen, (jonge) ontwerpers, kunstenaars en zorgondernemers hoe stakeholders in de zorg zelf maker kunnen worden van zorgoplossingen, die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van patiënten of zorgprofessionals ondersteunen. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Daarnaast voeren we het publieke debat over de mogelijkheden en grenzen van maakbare zorg en zelfredzaamheid van patiënten.

Multidisciplinaire teams werken aan oplossingen
Om tot open oplossingen te komen, gaan drie multidisciplinaire teams samenwerken. Ieder team heeft een ‘probleemeigenaar’, te weten: een patiënt, een zorgprofessional en een zorgondernemer. Centraal staat een probleem of behoefte van een patiënt of zorgprofessional. Samen met jonge ontwerpers, makers en medische professionals ontwerpen de teams prototypes als oplossing voor het probleem. De werkwijze, tekeningen en inzichten om tot een werkende oplossing te komen worden online gedocumenteerd en gedeeld. Hiermee zijn andere gebruikers in staat om deze oplossingen in hun eigen omgeving te kunnen maken en aan te passen.

Meetup Group MakeHealth

MakeHealth is verkozen tot 'Koploper' bij Het Zorgpact. Het Zorgpact stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat zij daar kunnen inspelen op die veranderingen.

Projectduur: 
01-01-2016 tot 01-01-2018