Project

meSch

Het verhaal achter een cultureel object

De kracht van een mooi of belangwekkend museaal object ervaar je met je hele lijf, niet alleen verstandelijk. Toch stoppen we steeds meer informatieschermen tussen het publiek en het object. Het project meSch (Material EncouterS with digital Cultural Heritage) onderzoekt nieuwe manieren om direct en onmiddellijk de verhalen achter erfgoedobjecten te ervaren en zo de beleving van Europees cultureel erfgoed te verrijken.

MeSch verbindt het materiële en het digitale erfgoed door aan fysieke collecties en objecten, digitale informatie of eigenschappen te geven. Zo wordt lichamelijke of zintuiglijke interactie met erfgoed mogelijk zonder tussenkomst van een computerscherm, tablet of telefoon. Met meSch geven we de objecten een stem, zodat zij ons hun verhaal zelf vertellen. Verhalen worden geactiveerd door het gedrag van bezoekers of van andere objecten. Een object met belangrijke gevoelswaarde vertelt zijn verhaal wanneer de bezoeker het aanraakt. Of een sensor in de laars van bezoekers activeert een verhaal over oorlogen pas wanneer bezoekers gezamenlijk marcheren. Zo worden verhalen en feiten ontsloten via natuurlijke gebaren en lichamelijke beweging. Het resultaat is een multisensorische, ‘slimme’ tentoonstelling: een geheel nieuwe cultuurbeleving. We ontwikkelen daarnaast de toolkit waarmee tentoonstellingsmakers zelf deze ‘slimme tentoonstelling’ kunnen programmeren door digitale content te verbinden aan tastbare objecten op een gebruiksvriendelijke manier.

Methode
Binnen dit project staat onze co-design methode centraal: we ontwikkelen en evalueren de tools en services samen met publiek, curatoren, kunstenaars en designers in een iteratief proces. Hiervoor worden drie casestudies uitgewerkt in verschillende musea en tijdens publieke tentoonstellingen, zodat de prototypes ook door bezoekers getest kunnen worden.

Waag Society brengt verschillende interactie principes in, ontwikkelt de gebruiksscenario’s, ontwerpt de interface van de toolkit en organiseert workshops voor curatoren waarin de technologie getest en geïmplementeerd wordt en waar doorlopend geëxperimenteerd wordt met tactiele en zintuiglijke interactie.

Project partners: Sheffield Hallam University, University of Limerick, University of Strathclyde, eCTRL Solutions, Digitaal Erfgoed Nederland, University of Stuttgart, University Carlos III Madrid, Museo Storico Italiano della Guerra, Allard Pierson Museum, Museon, Fondazione Bruno Kessler.

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 600851.

The European flag

Publicaties: 
Projectduur: 
04-02-2013 tot 01-02-2017