Project

NLroute

NLroute biedt een zevental routes door het Nederlandse landschap die de bezoeker meenemen door het Nederlandse landschap voorbij het bekende. Routes die de rijke variatie in het landschap zichtbaar maken. En de relatie belichten tussen landschap en Nederlandse identiteit. De NLroutes verbinden de nationale landschappen en parken.

Een eerste pilotroute wordt ontwikkeld in samenwerking met de provincie Overijssel. Het NLroute-team heeft Waag Society gevraagd een aantal co-creatiesessies met (lokale) betrokkenen te organiseren om de pilot concreet uit te werken. 7scenes is gevraagd de pilot te ontwikkelen.

Interessant aspect van het NLroute-concept is de blik waarmee het team, met deels andere dan puur Nederlandse culturele achtergronden, naar het Nederlands landschap kijkt; aspecten die niet alle Nederlanders (meer) zien maar die ook voor de buitenlandse bezoeker een interessante kijk op de Nederlandse DNA geven. De dominantie van familiebedrijven in agrarisch gebied, grondstoffen die in historische, hedendaagse en ook in (toekomstige) productontwerpen worden gebruikt, de solitaire boom in het weiland als kenmerk voor grootgrondbezit.

Projectduur: 
01-02-2015 tot 01-05-2015