Project

Onderwijsdata onder de loep

Leerlingen, hun ouders, leraren en schoolleiders hebben behoefte aan toegang tot goed vindbare, relevante en inzichtelijke informatie over (hun) primair en voortgezet onderwijs. Transparantie van beschikbare data over onderwijs is daarvoor cruciaal. De Dienst Onderwijs en Uitvoering (DUO) verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs en stelt een groot deel daarvan online beschikbaar. Dat biedt mogelijkheden! En die wilden we verkennen.

Samen met het ministerie van OCW organiseerden we een dag waarop de mogelijkheden die open onderwijs data bieden centraal stonden. Leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders en data-experts gingen met elkaar in kleine groepjes op expeditie in openbaar beschikbare data, om zo verbanden te ontdekken en data-stories te maken. Hiervoor maakten we een data-expeditie toolkit. De toolkit is voor iedereen beschikbaar, om zelf open data-expedities te kunnen organiseren.

Aansluitend vond een hackathon plaats: creative coders ontwikkelden concepten voor nieuwe toepassingen op basis van de gevisualiseerde data-stories. Het beste concept werd gekozen door een jury van data- en onderwijsexperts.

Onderwijsdata onder de loep werd georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Projectduur: 
05-05-2016 tot 30-11-2016
Financiers: