Project

Open Design minor WdKA

De Open Design Minor is een samenwerking met de Willem de Kooning Academie (WdKA) en Creative Commons NL. Het doel hiervan is om open design principes een plek te geven in de vorming van nieuwe ontwerpers.

Creative Commons Nederland werkte samen met Waag Society in 2013 verder aan een educatief programma rondom Open Design, zodat de mogelijkheden van CC-licenties en design een meer structurele plek kunnen krijgen binnen de curricula van de opleidingen. De lesstof is onder een CC-licentie beschikbaar gemaakt, zodat de minor ook elders in onderwijscurricula opgenomen kan worden. Vanaf 2013 konden de eerste studenten van de WdkA de minor kunnen volgen, de resultaten daarvan waren o.a. te zien in een 'Downloadable exhibition'. Het lesaanbod is in maart 2014 (zie: publicaties) gepubliceerd.

Met de minor Open Design, introduceren Waag Society, Creative Commons Nederland en de WdKA een nieuw ontwerpdiscours voor kunst- en designonderwijs.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Projectduur: 
01-11-2012 tot 01-06-2014