Project

PhDO

Veel makers, ontwerpers, kunstenaars en beleidsmakers in de creatieve sector hebben de wens om diepgaande kennis en middelen toe te voegen aan hun professionele ervaring. Het koppelen van praktische, hands-on kennis aan wetenschappelijke onderzoek is van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit en impact van creatief werk. Er zijn echter veel obstakels tussen wens en daadwerkelijke uitvoering. PhDO brengt deze aan de oppervlakte en verbindt mensen met ambities aan mensen die er middenin staan.

Netwerk
PhDO bestaat uit een serie netwerkevenementen: zowel voor personen in de creatieve sector als voor mensen die werkzaam zijn in onderzoek en ontwikkeling. Het netwerk beoogt realistisch inzicht te ontwikkelen in het proces van voorbereiding, de toepassing, het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de creatieve sector. Tegelijkertijd is het een podium om onderzoeksresultaten te presenteren aan een relevante doelgroep.

Als u geïnteresseerd bent of een evenement wil bijwonen, word dan lid van het netwerk op LinkedIn en kijk bij Evenementen. PhDO is een initiatief van Waag Society en Arne Hendriks. Founding partners zijn NWO en IIP Create.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Projectduur: 
01-05-2011 tot 01-05-2014
Partners: