Project

Samenwerking HAN Centre of Expertise

Het Centre of Expertise van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Waag Society zijn in 2014 vanuit een gedeelde visie op de toekomst van onderwijs en leren een samenwerking aangegaan.

De vraag naar onderwijs op maat, talentontwikkeling, een leven lang leren en een bijbehorend flexibeler onderwijssysteem wordt steeds urgenter, zowel vanuit een economisch perspectief (Nederland een koppositie in kennismaatschappij) als vanuit een maatschappelijk perspectief (uitval, segregatie). Technologie maakt gedifferentieerd en flexibel onderwijs in toenemende mate mogelijk, maar wordt nog sterk onbenut in onderwijs en opleiding.

Het HAN Centre of Expertise en het Creative Learning Lab van Waag Society ambiƫren beide maatschappelijke impact waarbij leerkrachten en kinderen eigentijds onderwijs kunnen geven en ontvangen.

Projectduur: 
01-01-2014 tot 31-12-2015