Project

Tijdgeest

Stichting Tijdgeest en Waag Society zijn in 2009 het samenwerkingsproject 'Tijdgeest' gestart met als doel: een zo groot mogelijke betrokkenheid van kinderen genereren bij het erfgoed van hun eigen omgeving. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland participeert sinds 2010 als partner in het project.

Avontuurlijk leren, levend erfgoed
De aanpak binnen de scholen in dit project valt het best te omschrijven met 'Avontuurlijk leren'. Daarbij worden kinderen meegesleept in een verhaal, waarbij ze spelenderwijs een schat aan informatie verzamelen om het avontuur tot een goed einde te brengen. Al doende verzamelen ze een schat aan informatie. Door hun acties sturen ze ook zelf het verloop van het verhaal.

Serious multireality adventure
Voor het project levert Waag Society de invulling van het internetgedeelte van dit 'serious multireality adventure'. Het concept is ontworpen door Stichting Tijdgeest, een collectief van theatermakers, onderwijs deskundigen, historici en filmmakers.

Door middel van filmpjes, opdrachten en spel, worden de leerlingen gestimuleerd en op ideeën gebracht. Alle informatie die ze verzamelen wordt op de website geplaatst. Zo houden ze elkaar op de hoogte van hun vorderingen en worden ze gestimuleerd tot nieuwe activiteiten. Die informatie wordt gestructureerd en via verschillende trefwoorden toegankelijk.

Projectduur: 
01-02-2009 tot 31-12-2014