Project

Transparant Nederland

Dataplatform voor bestuurlijke netwerken, functies en macht

Transparant Nederland wil bijdragen aan het weerbaarder maken van onze democratie door de informatiepostie van de burger te verbeteren. Openheid en transparantie rondom bestuurlijk en politieke netwerken en besluitvorming zijn uitstekende middelen om iets van dat vertrouwen van burgers te herwinnen. Tegelijkertijd biedt Transparant Nederland journalisten een handreiking om daadwerkelijk met data journalistiek en netwerkanalyse aan de slag te gaan, om haar kerntaak – controle van de macht – uit te kunnen voeren op een manier die aansluit bij de technologische mogelijkheden van de 21e eeuw.

Transparant Nederland is verder een handige bron van informatie voor bestuurskundigen, economen, politicologen, communicatie wetenschappers en andere onderzoekers die geïnteresseerd zijn in transparantie van het openbaar bestuur. Het faciliteert permanent netwerkanalyses door inzichtelijk te maken hoe de bestuurlijke macht in Nederland werkt op basis van (open) data van personen, organisaties en relaties.

Transparant Nederland bevordert de beschikbaarheid en vindbaarheid van open onafhankelijke informatie en bevordert de interpretatie van die informatie op een 21ste eeuwse manier ten einde het vertrouwen van burgers in politici, politieke partijen en bestuurders te vergroten. Transparant Nederland zet zich in voor een gelijkwaardige informatiepositie tussen overheid en burger door het bevorderen van transparantie, toegankelijkheid en accountability van die overheid.

Mediapartners in dit project zijn: Vrij Nederland, De Correspondent, De Volkskrant, Follow the Money en VPRO Tegenlicht.

Projectduur: 
01-06-2015 tot 01-06-2016