Project

(un)Perfect Storm

Een programma in ontwikkeling

Een perfecte storm is een situatie waarbij een zeldzame combinatie van weersomstandigheden samen komt en leidt tot een ongekende natuurkracht. De term perfect storm wordt ook gebruikt om de simultane opkomst van vier disruptive technologies: mobiel, cloud computing, smart systems en sociale media. De perfect storm wordt ons gebracht door de industrie met de belofte van 'de slimme stad', meer efficiëntie en optimalisering van de stedelijke samenleving. Er zijn voldoende aanwijzingen om deze technology push te bevragen en met elkaar op zoek te gaan naar wenselijke scenario’s. In het (un)Perfect Storm programma gaan interdisciplinaire teams onder leiding van Waag Society en ARCAM scenario’s voor de naaste toekomst uitwerken.

De stad als context

De stad is in constante flux met haar continue stromen van mensen, goederen en verkeer, maar ook van data en mobiele communicatie; stad en technologie raken hierdoor steeds meer verweven. Hoe beïnvloeden sensor- en mobiele infrastructuren de manier waarop wij de stad ervaren, omgaan met locaties en mensen, op de hoogte blijven, reageren, participeren en creëren? Met intuïtieve interfaces kunnen mensen bijvoorbeeld op een andere manier contact leggen met hun leefomgeving. Mensen kunnen het heft in eigen handen nemen door in de eigen omgeving data te verzamelen, te delen en te  visualiseren. Wordt de stad daardoor ‘smart’, ‘social’, ‘healthy’ of nog iets anders? Wat voor een stad treffen we aan als de ‘perfect storm’ over ons heen is getrokken?

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Projectduur: 
01-01-2013 tot 01-01-2014
Partners: