Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board heeft als missie de welvaart en het welzijn in de metropoolregio Amsterdam duurzaam te versterken. Dit wordt gedaan door samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in te zetten op samenwerking, innovatie en economische groei.

Titel: 
Amsterdam Economic Board