The Institute of Network Cultures

Het Institute of Network Cultures (INC) is in juni 2004 door Geert Lovink opgericht en richt zijn activiteiten op onderzoek, bijeenkomsten en (online) initiativen op het gebied van internet en nieuwe media.

Titel: 
The Institute of Network Cultures