Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie die is ingericht in de vorm van een programma en wordt bestuurd door vijf grote Nederlandse organisaties die bij de oprichting door het ministerie van OCW zijn aangewezen.

Titel: 
Mediawijzer.net