Ivonne Jansen-Dings

Ivonne Jansen-Dings werkt als projectmanager en programma-ontwikkelaar aan tal van lokale, nationale en Europese projecten op het gebied van Smart Cities (Smart Citizens), burgerparticipatie en open data.

Hoe kunnen we van een naïef techno-optimisme komen tot een samenleving waarin technologie zodanig is gedemocratiseerd dat we er beter geïnformeerd, betrokken en versterkt door worden; zodat we onze de kwaliteit van leven kunnen verhogen en zeggenschap hebben over onze eigen omgeving? Dat zijn de vragen waarmee Ivonne bij Waag Society aan de slag gaat binnen de programma's rond Smart Citizens, Coding Morality en Open Policy. Ivonne heeft zich hierbij altijd ingezet om het gebruik van open data* te bevorderen, zowel door de overheid, organisaties, het bedrijfsleven als door ontwikkelaars.

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. Bij open data wordt er naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.

Blogposts

Geplaatst op:
vrijdag 25 augustus 2017

Het alternatief voor de 'Smart City'' is geen domme stad, aldus Ivonne Jansen-Dings. Het gaat erom dat we worden aangemoedigd om verantwoorde keuzes te maken.

Geplaatst op:
donderdag 01 juni 2017

Waarom zou je meten, als er niks te meten valt? Deze vraag stond centraal in de derde Samen Straling Meten-workshop in Maastricht.

Geplaatst op:
donderdag 12 november 2015

Code for Eindhoven is onderdeel van Code for NL, waarbij mensen met een technologische achtergrond bij (semi-) overheden worden geplaatst. Drie zogeheten code fellows gaan deze maand aan de slag.

Pagina's