Maarten van Hoof

Maarten van Hoof werkte bij de Waag als Back End Developer en was onder andere betrokken bij de ontwikkeling van KeyWorx.

Zijn belangrijkste KeyWorx-project was de website van Waag Society in 2006. In projecten gaat zijn speciale interesse uit naar leren met behulp van de computer. Bijvoorbeeld in het project Teylers Betalab, waarin Maarten werkt eaan de software waarmee leerlingen kennis opdoen over de natuurkundige principes die ze in het Betalab in de praktijk brengen. Daarnaast was Maarten betrokken bij de projecten Scottie en FRUX.

Maarten heeft altijd een grote interesse gehad voor zowel de menswetenschappen als de techniek. Hij behaalde een propedeuse Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, maar besloot daarna het raakvlak tussen techniek en maatschappij op te zoeken met de studie Sociaal Wetenschappelijke Informatica aan de UvA. Hij studeerde af op een toepassing voor simulaties als leermiddelen.

Na zijn werkzaamheden bij Waag Society is hij zich volledig gaan inzetten voor Edia, een bedrijf dat innovatieve educatieve technologie ontwikkelt.