Miriam Reitenbach

Miriam Reitenbach werkte van 2010-2012 als design researcher bij Waag Society.

Miriam studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens de studie heeft ze zich met name gericht op duurzaam ontwerpen en het betrekken van de gebruiker bij ontwerpprojecten.

Na haar afstuderen heeft ze in het kader van een Europees onderzoeksproject aan de TU Delft onderzoek gedaan naar de adoptie van duurzame en 'slimme' innovaties in huishoudens. Daarna heeft ze nog een periode bij het Instituut voor natuur- en milieueducatie gewerkt.

Blogposts