Nathan ter Bliek

Nathan ter Bliek werkt als software developer bij Waag Society aan diverse projecten.