Peter Troxler

Peter Troxler werkte als projectmanager bij de Waag Society tot 2009.

Peter was Public Project Co-Lead van Creative Commons Nederland en  projectleider voor: Amsterdam Living Lab (Fablab), Register 2, ParQ, De Zingende Stad en MobileMath. Eerdere projecten waarbij Peter betrokken was waren Rituelen, Mobile Learning Game Kit (MLGK) en de Digitale Wichelroede. 

Als onderzoeker aan de ETH Zürich hield Peter zich bezig aan de snijvlakken van arbeidspsychologie, informatica en bedrijfskunde; hij deed onderzoek naar automatisering, human factors, en de ontwikkeling van geïntegreerde management systemen. Hij werkte drie jaar aan de Universiteit van Aberdeen als research manager voor kennistechnologie.

Peter Troxler promoveerde in 1999 aan de ETH Zürich, Zwitserland, op het gebied van management, economie en psychologie; en hij heeft een MSc in bedrijfskunde (ETH Zürich). Hij is mede-auteur van het boek 'Open Design Now', dat verscheen in 2011.