Maandelijkse co-creatie avonden in de Waag

Vanaf februari worden maandelijks open avonden co-creatie in de Waag georganiseerd tijdens ons donderdagprogramma. Elke avond belicht een ander thema rond het co-creatie proces en zal door een van de communityleden worden georganiseerd.

De eerstvolgende avonden zijn op 7 februari, 14 maart en 11 april. De eerste avond is in het Engels, die van maart en april in het Nederlands.

Je kunt je hier aanmelden

De toegang bedraagt 5 euro, inclusief een drankje. Kies via bovenstaande link eerst de datum van je voorkeur.

Co-creatie is een belangrijke methode voor Waag. In onze projecten werken we nauw samen met stakeholders, variërend van eindgebruikers en probleemeigenaren tot kunstenaars en inhoudelijk experts. Op basis van deze ervaring is de Co-creation Navigator ontwikkeld, een nieuwe online toepassing die je door de verschillende stadia van co-creatie leidt, van voorbereiding tot uitvoering. De Navigator leidt je naar hulpmiddelen en methoden die je in elke fase kunnen helpen bij co-creatie.

De maandelijkse thema-avonden rond de Co-creation Navigator richten zich op co-creatoren; mensen met ervaring en kennis in procesbegeleiding, design thinking, co-creatie, community outreach en verander-management. De avonden zijn momenten voor kennisuitwisseling en communityvorming, en ze zijn open voor deskundigen van alle niveaus. Samen bouwen we aan een gedeeld idioom en methode rond co-creatie, die we verder kunnen uitwerken met behulp van de Co-creation Navigator.