AI Culture Lab

Contactpersoon

In het project AI Culture Lab gaat een multidisciplinair gezelschap van kunstenaars, (expert) burgers, technologie-ontwikkelaars, ondernemers en wetenschappers op zoek naar de rol en het potentieel van artificiële intelligentie.

Naast de reeds bestaande wetenschappelijke onderzoekspraktijk op Amsterdam Science Park, krijgt artistiek onderzoek en het burgerperspectief een plek in het lab. Vanuit dit brede perspectief worden de ethische, culturele, psychologische en juridische dimensies van AI onderzocht.

Achtergrond

De komst van AI roept scenario’s op waarin de mensheid ofwel wordt vernietigd door een robotapocalyps, of wordt geassimileerd in een 'singulariteit' van gedigitaliseerd bewustzijn. Ondertussen worden AI-gerelateerde technologieën in hoog tempo ingevoerd op verschillende maatschappelijke gebieden, van zelfrijdende auto's tot voorspellende politiecontroles en van advertenties met micro-targeting tot stedelijke surveillancenetwerken.

De praktische en ethische gevolgen van deze snelle implementatie zijn grotendeels onontgonnen buiten de academische wereld, maar zijn in de huidige en nabije toekomst voor iedereen van groot belang. Bovendien worden de huidige trajecten van AI-systemen grotendeels beheerst door de grote technologie- en durfkapitaalbedrijven, waardoor het publiek louter een rol is toebedeeld in de zorgen over grimmige toekomsten van werkloosheid, assimilatie of vernietiging.

Er is een urgente behoefte aan het openen van een ruimte voor positieve scenario's en voor platforms die de decentrale, culturele en civiele gebruiksmogelijkheden voor AI verkennen en implementeren en het gemeenschappelijke, in plaats van particuliere belang voorop stellen.

Onderzoeksagenda AI Culture Lab

Het AI Culture Lab structureert zijn activiteiten in onderzoeksgebieden die elk openbare, wetenschappelijke en artistieke componenten omvatten. Het doel ervan is het verkennen van alternatieve noties en toepassingen van AI, waarbij de menselijke actor expliciet wordt gepositioneerd in het samenspel van algoritmen en data. De kernactiviteiten van het lab zijn het faciliteren van artistieke onderzoeksprojecten en residenties in AI, en het ontwikkelen van AI-kennis en -toepassingen voor en met het publiek, in samenwerking met wetenschappelijke en maatschappelijke partners.

Het lab ontwikkelt zich de komende jaren langs drie belangrijke onderzoekslijnen:

  1. Artificial Personality: door welke praktijken of procedures kunnen we AI voeden en hoe kunnen we de betrouwbaarheid van AI verhogen? Hoe kunnen we creatief coderen met vooringenomenheid, en bias begrijpen als inherent aan cultuur? Welke vormen van 'extended intelligence' en specifieke mens-AI-interactie kunnen we ontwikkelen?
  2. People's AI: hoe kan AI door de mensen worden toegeëigend? Welke civiele en publieke behoeften kan AI dienen, en welke mogelijkheden kunnen worden ontworpen voor lokale, community-hosted en zelfgebouwde AI in het dagelijks leven? Hoe kunnen vertrouwensnetwerken de uitwisseling van en tussen dergelijke AI-praktijken bedienen?
  3. Public AI: welke verantwoordingsprocedures kunnen we ontwikkelen voor AI? Hoe moeten overheden moraliteit codificeren en wetten opstellen in parametrische bestuursmodellen? Welke rollen zien we voor het publieke en maatschappelijke middenveld?