Creative Learning Lab

Contactpersoon

Het Creative Learning Lab ontwikkelt met experts uit het onderwijs, de kunsten en nieuwe media eigentijdse, spannende onderwijsvormen waarin het lichaam en de zintuigen nadrukkelijker worden aangesproken en ingezet in de leerervaring. Met technische en fysieke middelen en installaties stelt het lab kinderen zo in staat om creatief te zijn, zintuiglijke (leer)ervaringen op te doen, zich beter te uiten en betekenisvolle verhalen te vertellen. Het lab zet daartoe methoden in als storytelling, playful learning en prototyping.

Het Creative Learning Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.