MakeHealth Lab

Gezamenlijk ontwerpen en produceren van open en gepersonaliseerde oplossingen in de zorg.

MakeHealth brengt mensen met een zorgvraag en zorgprofessionals samen met ontwerpers en makers. Zorgprofessionals, mantelzorgers en mensen met een zorgvraag betrekken we in de ontwerppraktijk. Ontwerpers stellen hun kennis en kunde op het gebied van ontwerpen beschikbaar. En makers dragen bij om open-source oplossingen te realiseren. Gezamenlijk doorlopen zij het ontwerp- en productieproces om tot persoonlijke hulpmiddelen of aanpassingen in zorgservices te komen, die daadwerkelijk aan de behoeftes van eindgebruikers voldoen. MakeHealth stelt mensen zo in staat om samen verbetering in de zorg en in de kwaliteit van leven van eindgebruikers te realiseren.

MakeHealth richt zich op drie onderdelen: 

  • MakeHealth Prototyping
  • MakeHealth Academy 
  • MakeHealth Station 

MakeHealth Prototyping

Een workshopserie om nieuwe, open zorgtoepassingen te ontwerpen en te produceren.

Een digitale time-keeper om de dagindeling van iemand met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen, of een zelfmanagementsysteem om ontstekingen in je lichaam preventief te detecteren, of afsluitdoppen voor nare luchtjes van stomazakken; het zijn allemaal voorbeelden van MakeHealth Prototyping.

Mantelzorgers, mensen met een zorgvraag en zorgprofessionals werken samen met ontwerpers en makers in een team aan een concrete vraag. Deze vraag kan gaan over het ontwikkelen van een oplossing in de zorg die er nog niet is - of juist over het verbeteren van een bestaand hulpmiddel. Met digitale fabricagetools, zoals 3D printers en lasersnijders, realiseren teams hun prototypes en producten.

In de bijeenkomsten doorloop je het gehele traject: van uitdaging, naar ontwerp tot realisatie. De bijeenkomsten vinden plaats in een maakplaats of een locatie bij jou in de buurt. MakeHealth ondersteunt open online publicatie van de oplossingen met tekeningen, instructies en software. Daarmee inspireer je anderen om zelf aan de slag te gaan of om deze oplossingen aan te passen aan hun eigen behoeftes.

MakeHealth Academy

Trainingen voor zorgprofessionals van morgen

MakeHealth Academy biedt trainingen aan zorgprofessionals en studenten. In deze trainingen leren zij - vanuit hun eigen medische expertise - te reflecteren op bestaande processen en werkwijzen in de zorg. In praktische, multidisciplinaire opdrachten ontdekken zij de mogelijkheden om vanuit hun dagelijkse praktijk veranderingen te ontwerpen en mogelijke oplossingen te ontwikkelen.

Samen gepersonaliseerde zorgoplossingen ontwerpen en produceren, vraagt om een open mindset en het stellen van kritische vragen. Naast expertise in het domein van gezondheidszorg, hebben toekomstige zorgprofessionals expertise nodig om samen te werken met ontwerpers of makers. Deze samenwerking is (nu en de komende jaren) cruciaal om te komen tot innovatieve oplossingen voor alledaagse uitdagingen in de zorg. Met MakeHealth Academy leren zorgprofessionals begrijpen hoe ontwerp- en productieprocessen verlopen, hoe medische kennis ingebed kan worden in de ontwerppraktijk en waar de uitdagingen in de eigen praktijk liggen.

De trainingen binnen de MakeHealth Academy variëren in omvang. MakeHealth Academy is mogelijk als in-house training, maar is ook als module in het onderwijs beschikbaar. Zorgprofessionals ontwikkelen de mindset om hun medische expertise in te bedden bij het ontwerpen en implementeren van zorgoplossingen - een mindset die cruciaal is voor een inclusief en wederkerig zorgsysteem.

MakeHealth Station

Een open maakplaats in de wijk voor het ontwerpen en produceren van zorgoplossingen, die mensen bijeen brengt en communities bouwt en de zelfredzaamheid van mensen vergroot.

MakeHealth Station is een fysieke plek in de wijk. Een open locatie, waar zorgprofessionals de uitdagingen die ze in hun dagelijkse praktijk tegenkomen, inbrengen. Maar ook een plek waar mensen zelf met hun zorgvragen aan de slag gaan. Ontwerpers en makers zetten hun expertise in om de oplossingen voor deze uitdagingen gezamenlijk te ontwerpen en te produceren.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg of het aangenamer maken van het leven, begint bij het idee dat een oplossing mogelijk is. Zorgprofessionals weten vaak goed waar de uitdaging ligt, maar hebben een inspirerende en toegankelijke context nodig om de oplossing te kunnen ontwikkelen. Veel mensen met een zorgvraag hebben onvoldoende mogelijkheden om zelf de regie te nemen en ook mantelzorgers ontbreekt het aan ondersteuning om eigen oplossingen te realiseren. Om tot innovatieve en toepasbare oplossingen te komen, is samenwerking cruciaal. Dit betekent samenwerking tussen zorgprofessionals en mensen met zorgvragen, maar ook samenwerking met ontwerpers, makers en zelfs zorgprofessionals van andere instellingen.

MakeHealth Station is de centrale plek, die inspireert en uitdaagt om de zorg van nu te verbeteren. Een toegankelijke plek waar alle apparatuur aanwezig is en het vanzelfsprekend is om gezamenlijk te ontwerpen en kennis te delen. Ook is het een plek waar mensen komen omdat ze een positieve bijdrage kunnen leveren, in plaats van zorg afnemen. In de toekomst vormt het netwerk van MakeHealth Stations de verbindende schakel in innovaties in de zorg.

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden van MakeHealth in jouw organisatie?

Of heb je vragen? Neem dan contact op met Paulien Melis of Sanne Muiser.

Paulien Melis of Sanne Muiser.

Het MakeHealth Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.