Care Lab

Contactpersoon

Technologie heeft een sterke invloed op de hedendaagse gezondheidszorg. In het Care Lab gaan we uit van ontwerpdenken: ontwerpers, kunstenaars, zorgmedewerkers en mensen met een zorgvraag werken samen aan innovatieve oplossingen. We onderzoeken daarbij de inzet van technologie: onze gezondheid is steeds beter te monitoren, en medische gegevens worden steeds meer digitaal verwerkt. Hoe kunnen we zowel privacy waarborgen als onze zorg verbeteren door de kennis die we over onszelf opdoen?

Technologie heeft een sterke invloed op de hedendaagse gezondheidszorg.

Het Care Lab refereert niet naar patiënten, maar naar mensen met een zorgvraag. We gaan uit van de kennis en de kracht van deze mensen zelf. Zo kunnen mensen met een chronische aandoening vaak zelf aanvoelen of meedenken over de oplossingen die voor hen het beste werken. In het project MakeHealth faciliteren we daarom samenwerkingen die leiden tot gepersonaliseerde zorgoplossingen, zoals een blindenstok die licht geeft voor slechtzienden, of een pillendoos die gepersonaliseerd kan worden en geproduceerd wordt met de 3D-printer. Deze pillendoos kan bijvoorbeeld zo worden aangepast dat mensen met epilepsie op het moment dat een aanval inzet gemakkelijker gebruik kunnen maken van het poeder dat helpt de aanval te remmen of af te zwakken. Deze zorgoplossingen worden open-source wereldwijd gedeeld via het platform Careables, waarin Waag samenwerkingspartner is.

Daarnaast gaan we uit van de kracht van ontwerpers en kunstenaars in ons denken over gezondheidszorg. Jaarlijks werken we in de Embassy of Health mee aan Dutch Design Week, waar we projecten van ontwerpers cureren, die zich op de zorg in de brede zin richten. Zorg is namelijk niet alleen medische zorg, maar ook welzijn. In verschillende projecten werken we door middel van citizen science aan het bekrachtigen van burgers en mensen met een zorgvraag, op het gebied van voedsel, ouderenzorg, een gezond leefklimaat en leven met chronische ziekten.