Academy

Binnen Waag Society ontwikkelen we een curriculum voor alle onderwijsniveaus: van basisscholen tot universiteiten en kunstacademies. Samen met partners in het onderwijs, de culturele en creatieve sector, het bedrijfsleven en de wetenschap, maken we een academisch programma voor "sociale vernieuwers": creatieve, originele denkers die in staat zijn om verbanden te leggen tussen disciplines en om netwerken te bouwen waarin er ruimte is voor kennisinnovatie. We maken educatieve programma's op maat - gericht op het delen van kennis.

Dit is de tijd om zelf aan de slag te gaan met biotechnologie. Na de BioHack Academy kan je zelf aan de slag met je eigen open-source BioHack Kit.

Contact: Emma Pareschi

De Fab Academy is een jaarlijks terugkerend lesprogramma in de principes en toepassingen van digitale fabricage, ontwikkeld door het Center for Bits and Atoms (CBA) van het MIT. 

Contact: Ista Boszhard

Het programma van de Textile Academy combineert kennis van traditionele en toekomstig vakmanschap om te innoveren binnen het ontwerp- en productieproces van de langzaam veranderende textiel- en mode-industrie.