Creative Care Lab

Contactpersoon

Technologie is alom aanwezig in de maatschappij. Dat heeft invloed op de gezondheidszorg. Het Creative Care Lab werkt in co-creatie met gebruikers, ontwerpers, kunstenaars en ontwikkelaars aan het onderzoeken en ontwikkelen van (zorg)toepassingen en innovatieve concepten voor de zorgsector.

Het Creative Care Lab verbindt actoren en methoden vanuit de creatieve sector met die van de gezondheidszorg; design thinking en design research maken daar een essentieel onderdeel van uit. Daarbij staan de gebruikers altijd centraal.

Het Creative Care Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.