MakeHealth Lab

Contactpersoon

In het MakeHealth Lab onderzoeken we hoe je zélf zorgtoepassingen kunt maken, die bijdragen aan de zelfredzaamheid van patiënten of zorgprofessionals ondersteunen.

In de zorg is er niet altijd een passend antwoord op een praktische vraag. MakeHealth Lab ondersteunt patiënten, zorgprofessionals, ziekenhuizen, ontwerpers, kunstenaars en ondernemers bij het zelf maken van (technische) toepasssingen. Hierbij staat een probleem of behoefte centraal van een patiënt of zorgprofessional.

Het doel van MakeHealth is te komen tot vernieuwende ontwerpen en ‘open’ (source) toepassingen, die burgers in staat stellen om - ondanks een beperking - te participeren in de maatschappij. Fab Labs en makerspaces worden ingezet als middel om samenwerking te bevorderen; het maakproces verbindt mensen binnen en tussen disciplines.

De werkwijze, tekeningen en inzichten om tot een werkende toepassing te komen worden online gedocumenteerd en gedeeld. Hiermee zijn andere gebruikers in staat om deze oplossingen in hun eigen omgeving te maken en aan te passen. Daarnaast wordt binnen meet-ups het publieke debat gevoerd over de (on-)mogelijkheden van en grenzen aan maakbare zorg met behulp van nieuwe digitale technologie.

Het MakeHealth Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.