Wat gaan we doen in 2018? Een vooruitblik

Hoe zien zorg, onze economie en cultureel en digitaal erfgoed er in de toekomst uit? Wat is de invloed van technologie op onze maatschappij en welke vraagtekens zetten we hierbij?

De doelstelling van Waag is om deze punten te agenderen en katalysator te zijn voor vernieuwende oplossingen samen met stadsmakers, kunstenaars en wetenschappers. Als we een nieuwe samenleving mochten creëren op een nieuwe planeet, hoe zou die er dan uit zien? Onze directeur Marleen Stikker vond een persoonlijke religie in de Doughnout Economics, een nieuw waardesysteem dat uitgaat van de commons (zie ook dit artikel over Planet B), waar welzijn van mens en milieu centraal staat, we technologische toepassingen weer kunnen toe-eigenen om zo een open, eerlijke en inclusieve samenleving te creëren.

Ook in 2018 geven we impactvolle projecten de ruimte op het snijvlak van kritisch maken, onderzoekende kunst, diy biohacking en innovatieve en duurzame zorgtoepassingen.

Maakonderwijs en creatieve leermethoden krijgen een grote impuls komend jaar: we zullen in samenwerking met de OBA nieuwe Maakplaatsen openen en ons FabSchool-programma op scholen introduceren, zodat nog meer kinderen in aanraking komen met toekomstbestendige '21st century skills'. Er komt een landelijke Maker Faire aan in september met een onderwijscongres speciaal voor bestuurders en docenten. Hier zullen zowel beginnende makers als gerenommeerde internationale namen hun best practices laten zien op het gebied van maker education. Je komt er als bezoeker binnen, maar gaat als maker naar buiten. Natuurlijk zijn we ook weer tijdens Museumnacht 2018 weer van de partij (want het afgelopen jaar was weer een groot succes).

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaan we de invloed van technologie op onze maatschappij en de vraag naar een nieuw beleidskader volop aandacht geven. Maar ook innovaties in de zorg die nodig zijn om onze gezondheid en ziekte in eigen regie te houden onder invloed van ingrijpende veranderingen in het systeem, komen aan bod. We onderzoeken bijvoorbeeld de invloed van normen op gezonde voedingskeuzes bij jongeren en verkennen de mogelijkheden van eHealth voor preventie en het managen van chronische ziekten.

In een breder stedelijk kader wenden we co-creatie aan voor het verbeteren van de leefomgeving en starten diverse pilots in Europa voor een gezonde en duurzame buurt voor bewoners met behulp van technologie zoals sensoren en apps. Ons publieksprogramma, met een openstelling van het Fablab, zal zich contreren op de donderdagmiddag en -avond. Details daarover volgen binnenkort.

Ook mooi: in 2018 steken we Waag in een nieuwe jas met een bijbehorende huisstijl en website die onze activiteiten samenvat in vier hoofdthema's: makecodelearn en care. Samen met onze community van makers, kunstenaars en wetenschappers doen we daarmee een belofte over onze inspanningen om de eerste stappen te zetten naar de verwezenlijking van een heuse planet B, maar dan hier op onze aarde. Hoe we daar gaan komen? Een samenvatting in beeld van onze projecten in 2017 laat zien dat we al veel dichterbij zijn dan we denken.

2017 in 20 photos

SaveSave