planet B op Amsterdam Science Park

De eerste buitenpost van Waag: planet B, een plek voor artistiek en publiek onderzoek op het Amsterdam Science Park. Een plek voor expedities waarin burgers, kunstenaars en wetenschappers op gelijke voet samenwerken aan een inclusieve en ecologische toekomst.

Planet B bevindt zich in de Startup Village op het Science Park, waar diverse startups zijn gehuisvest op het gebied van innovatie en wetenschap. Startup Village is een ontwerp van Julius Taminiau Architects en is geïnspireerd door Pop Brixton en het Container House Project, een baanbrekende gemeenschapsruimte in Brixton, Londen.

Naast de twee monumenten in het hart van Amsterdam, de Waag en het Pintohuis, heeft Waag in planet B een nieuwe plek die nog sterk in ontwikkeling is. Planet B biedt wetenschappers, kunstenaars en burgers een werkplaats om symbolische en materiële antwoorden te ontwikkelen op de sociale en ecologische uitdagingen waar we voor staan.

De doelstelling is om bij de 750ste verjaardag van Amsterdam in 2025 een 'laboratorium als museum' te openen.

Adresinformatie

Startup Village
Science Park 608
1098 XH Amsterdam

Website: planet-b.eu