Project

Cryptokids

In Cryptokids willen Waag Society, Bits of Freedom en Netwerk Democratie kinderen bewust maken van de principes achter het internet en van het belang van privacy. Kinderen groeien nu immers op in een tijd waarin internet, netwerken en data niet meer weg te denken zijn. Wij vinden het belangrijk dat ze deze termen niet alleen begrijpen, maar ook leren hoe ze op een bewuste manier met internet en privacy om kunnen gaan. Dat doen we door in te zoomen op de techniek: hoe zorgen de kabels, de bits en de bytes, en de grote technische spelers ervoor dat het internet werkt? Waarom zijn bepaalde diensten gratis? Welke rol speelt data, en wie is er eigenlijk de baas op het internet?

Na twee pilotversies in 2014, is Cryptokids in 2016 definitief van start gegaan. We ontwikkelen een lespakket dat op school kan worden gebruikt. In zes modules kunnen groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van de middelbare school aan de slag met thema’s als encryptie, privacy, (big) data, algoritmes en de structuur van het web. Docenten kunnen deze modules zelfstandig in de klas uitvoeren.

Najaar 2017 komen alle zes de modules online beschikbaar onder de naam "Wie is de baas op het internet?", gratis te downloaden voor docenten en andere geïnteresseerden. Voor docenten die graag zelf een goede introductie op het thema willen voordat ze er in de klas mee gaan werken organiseren we 'teach-de-teacher'-sessies. Op een woensdagmiddag praten we docenten helemaal bij over internetveiligheid, zodat ze goed voorbereid met de klas in gesprek kunnen gaan.

Projectduur: 
01-10-2015 tot 01-05-2017