Sabine Wildevuur

Sabine E. Wildevuur werkt als programmaleider van Waag Society's Creative Care Lab: het kruispunt waar (gezondheids)zorg, nieuwe media, internet, innovatieve technologie, games, kunst, maatschappij en cultuur samenkomen. Sabine richt zich op dit gebied sinds haar studies Geneeskunde en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe kunnen ICT-toepassingen, elektronische communicatie en het internet een ondersteunende rol spelen in het beleid waarbij de patiënt/cliënt centraal staat? Kan creatieve technologie de druk op de zorg verlichten, de kosten verlagen en de toegankelijkheid en kwaliteit verhogen? Door i-Buddies, serious games, storytelling en FabLab Cares! in te zetten voor de zorgsector en daarnaast verschillende partijen betrokken bij de zorg samen te brengen in innovatie workshops en designworkshops, zoekt ze een antwoorden op deze vragen. Innovatie in de zorg vraagt om een nieuwe kijk op de problematiek in de zorg en een nieuwe aanpak, zoals die van de creatieve industrie.

Sabine deed ervaring op met de dynamiek van het zorgveld sinds de begin jaren negentig als senior medisch journalist van Medisch Contact van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), waarbij zij schreef over de ins en out van de gezondheidszorg. Daarnaast was ze betrokken bij de oprichting van Artsennet, dé site voor en door artsen. Vanaf eind jaren negentig is de overlap van ICT en zorg haar aandachtspunt geworden. De toekenning van de fellowship Medische Journalistiek van het persbureau Reuters in 1999/2000 resulteerde in het onderzoeksrapport 'Internet-ionalization of Medicine: @ Healthy Business?' aan de Universiteit van Oxford (UK). In de ‘dot com’-periode is zij betrokken geweest bij het opzetten van verschillende (inter)nationale websites op het gebied van zorg, en was de kwaliteit van informatie over geneeskunde en gezondheid op het internet een aandachtspunt voor haar.

In 2000 richtte zij haar eigen bedrijf Like Wildfire op, gericht op Science & New Media met als klanten onder andere: Artsen zonder Grenzen, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en UNEP (United Nation Environment Programme, Kenia).

Sabine onderschrijft de ontwikkeling om zowel de wetenschap als de kunsten te betrekken bij innovatie in de zorg, en de creatieve industrie in de zorg te bevorderen. Als fellow is Wildevuur verbonden aan de Universiteit van Maastricht en het Centre for Visual Studies, Oxford University om onderzoek te doen naar wat wetenschap kan leren van de kunsten, met name op het gebied van visualisatie van wetenschappelijke data. Haar publicatie Invisible Vision: Could Science learn from the Arts? is in 2009 verschenen bij uitgeverij BSL.

Blogposts

Geplaatst op:
woensdag 13 december 2017

Welke rol kan design spelen voor de zorg? En hoe? Deze vragen stonden centraal tijdens de Design for Health (D4H)-conferentie in Melbourne.

Geplaatst op:
vrijdag 11 augustus 2017

Veel eHealth-toepassingen raken nog maar lastig ingeburgerd. Wat zijn de voorwaarden om zowel patiënten als zorgprofessionals te ondersteunen in het managen van chronische ziekte(n)?

Geplaatst op:
vrijdag 17 februari 2017

Sabine Wildevuur besteedt drie maanden als fellow bij Fondation Brocher in Zwitserland aan onderzoek naar informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van management van chronische ziekten.

Pagina's