Producten

Eén van de ambities van Waag Society is om relevante technologie en prototypes die zijn ontwikkeld ook daadwerkelijk breed te kunnen inzetten in de samenleving. Met dat doel voor ogen vindt de opschaling van prototype naar product plaats binnen afzonderlijke BV's of de productie, verkoop en distributie worden aan derde partijen uitbesteed.

Enkele voorbeelden van producten en concepten die in de loop van de tijd op de markt zijn geïntroduceerd zijn: Pilotus (e-mailen met beeld en geluid voor verstandelijk beperkten), De Verhalentafel (multimediatafel voor ouderen), Monstermedia (multimediale leeromgeving), 7scenes (softwareplatform voor locatiegebonden routes en games) en de Culture Grid-diensten (internetdiensten).

Deze producten zijn voortgekomen uit eerdere projecten van Waag Society. Aan de producten is in 2013 ook Fairphone toegevoegd, dat beoogt de elektronica-industrie van binnenuit te veranderen. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 bezitters van de fair smartphone.

Projectoverzicht