Academy

Samen met partners in het onderwijs, de culturele en creatieve sector, het bedrijfsleven en de wetenschap, maken we een academisch programma voor sociale vernieuwers: creatieve, originele denkers die in staat zijn om verbanden te leggen tussen disciplines en om netwerken te bouwen waarin er ruimte is voor kennisinnovatie. We maken educatieve programma's op maat - gericht op het delen van kennis. Zie ook: academy.waag.org.

  • We make
    In de BioHack Academy leer je je eigen biomaterialen te maken van ontwerp en tot eindresultaat met gebruikmaking van open-source hardware.
  • We make
    De Fab Academy is een jaarlijks terugkerend lesprogramma in de principes en toepassingen van digitale fabricage.
  • We make
    Het programma van de Textile Academy combineert kennis van traditionele en toekomstig vakmanschap om te innoveren binnen het ontwerp- en…